Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Hoe het werkt
  1. Koop credits (0,5€=1 Bid)
  2. Bied op producten en zorg dat je wint.
  3. Als je gewonnen hebt, koop je het product.
Biedpakketten
Biedpakketten Bonus Prijs

Nieuwsbrief
Abonneren op onze nieuwsbrief:

Voorwaarden

Noteer AUB dat dit een vertaling is van het Engels. In geval van misverstand is de Engelse versie van onze termen en condities van toepassing.

Algemeen

Door gebruik te maken van de diensten van BidFish, aanvaardt de gebruiker de volgende voorwaarden, inclusief de instructies die beschreven zijn op de website http://www.bidfish.eu .

De informatie op http://www.bidfish.eu, zoals bijvoorbeeld de “Zo werkt het”-tekst, is slechts adviserend en niet bedoeld als een richtlijn. BidFish is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor maatregelen die door gebruikers of andere personen worden genomen naar aanleiding van deze of andere informatie, die ze hebben gelezen of waarover ze geïnformeerd zijn.

BidFish verplicht zich om in elk land de plaatselijke belastingwetten na te leven, zoals het betalen van btw voor het verkopen van biedpakketten en artikelen.

In het geval enig geschil tussen de Engelstalige versie van de Termen en Voorwaarden versies in andere talen, zal de Engelstalige versie doorslaggevend zijn. Regels, richtlijnen, aanbiedingen en andere informatie op deze website kunnen worden aangeboden in verschillende talen enkel voor informatieve doeleinden.

 

BidFish behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tijdens een veiling aan te passen.

Mogelijkheid tot deelname

Een gebruiker mag geen gebruik maken van externe software om automatisch voor de veilingen te bieden. BidFish behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een gebruikersaccount te deactiveren bij vermoeden van misbruik of gebruik van dergelijke software. BidFish behoudt zich tevens het recht voor geen producten te sturen naar gebruikers die dergelijke software toepassen.

Door het uitbrengen van een bieding op BidFish garandeert de gebruiker dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is. Medewerkers van BidFish en hun gezinsleden mogen onder geen beding deelnemen aan de veilingen van BidFish.

De producten en diensten van BidFish worden uitsluitend aan particuliere gebruikers aangeboden, en niet aan commerciële of gedeeltelijk commerciële wederverkopers.

BidFish behoudt zich het recht voor om gebruikers het bieden te ontzeggen, als BidFish vermoedt dat een gebruiker producten koopt voor wederverkoop. BidFish behoudt zich ook het recht voor om naar dergelijke gebruikers geen producten te sturen.

BidFish behoudt zich het recht voor om het aantal gebruikers per huishouden en het aantal gekochte producten per gebruiker aan regels te onderwerpen.

Registreren

Elke gebruiker kan zich slechts registreren met zijn of haar postadres (een postbus of iets dergelijks is niet toegestaan) en mag slechts één account bezitten. Gebruikers mogen verder geen misleidende informatie verstrekken bij het registreren. Gebruikers mogen niet met andere gebruikers samenwerken door informatie uit te wisselen.

Tijdens de inschrijving moet je kiezen voor een gebruikersnaam, die mag op geen enkele manier beledigend, onfatsoenlijk of bestemd zijn om te bedriegen of andere gebruikers of personen te misleiden, opzettelijk of onopzettelijk. Evenmin mag een gebruikersnaam reclame maken voor enige vorm van andere websites of diensten, links naar of voor andere websites. Let op BidFish behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen, om welke reden dan te veranderen, en is de laatste arbiter op het beleid. Het wachtwoord moet door de gebruiker geheim gehouden worden.

BidFish behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing vooraf een account te wijzigen of af te sluiten, als dit in strijd is met deze voorwaarden, en eventuele aankopen ongeldig te verklaren.

Biedingen en gebruik van BidAgent

De gebruiker kan een bod uitbrengen door op de desbetreffende biedknop te klikken of automatisch door middel van een zogenaamde “BidAgent”. BidAgent geeft gebruikers de mogelijkheid om ook op een veiling te bieden als ze op dat moment niet online zijn. BidAgent brengt automatisch een bod uit volgens de aanwijzingen die door de gebruiker zijn bepaald. Meer informatie over de werking van BidAgent vindt u in de paragraaf “Zo werkt het”.

Biedingen kunnen als voorschot worden gekocht in zogenaamde “biedpakketten”.

Alle geplaatste biedingen worden niet terug betaald

Door het plaatsen van een bod in een veiling, stemt de gebruiker in met de aankoop van het geveilde product/item. De gebruiker kan het geveilde product kopen door het winnen van de veiling of via de "Buy Now"-optie. BidFish behoudt zich het recht voor om de waarde van de biedingen als compensatie te behouden, mocht een gebruiker het product niet kopen na het plaatsen van een bod in de veiling.

Zo werken de veilingen

Elk bod dat door de gebruiker wordt gedaan, verhoogt de biedprijs met een vooraf vastgesteld bedrag (meestal 0,01 of 0,10 EUR). Door elk nieuw bod wordt de tijd weer teruggezet op de tijd die bij “Veilingtype” is aangegeven (meestal 30 seconden, 1 minuut of 2 minuten). Wanneer een bod wordt gedaan, wordt dit van het biedconto van de gebruiker afgetrokken. Uitgebrachte biedingen worden niet terugbetaald. Een veiling sluit wanneer er geen biedingen meer worden ontvangen door de servers van BidFish. De afteltijd wordt voor elke veiling weergegeven. Vanwege de tijd die het duurt dat biedingen de servers van BidFish bereiken en om alle gebruikers dezelfde mogelijkheid te geven te bieden, ongeacht waar zij zich ter wereld bevinden, wachten de servers van BidFish 5 seconden extra voor geplaatste biedingen om de servers van BidFish te bereiken voordat de veiling wordt gesloten.

De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat in de meeste veilingen het merendeel van de biedingen plaatsvindt nadat de veiling de reset-tijd heeft bereikt (duidelijk aangegeven op elke veiling), daarom word bieden vóór de reset tijd niet aangeraden. Bovendien, hebben alle gebruikers de optie om op ieder moment een biedAgent te plaatsen op een veiling terwijl deze live op de website is, dus is er altijd de mogelijkheid dat er reeds counterbids gepland zijn voor een bepaald punt in de toekomst van de veiling. Of deze automatische biedingen al dan niet geplaatst worden, hangt echter af van het bedrag dat de prijs bereikt (dwz dat als een BiedAgent was ingesteld om een bod te plaatsen nadat een bepaald bedrag bereikt is, maar de veiling eindigde vóór dat punt, de biedingen niet zullen worden geplaatst).

 

Het kan soms voorkomen dat de tijd op onze servers verschilt van de tijd op de web browsers van onze gebruikers. De tijd van de gebruiker kan daarom uitsluitend worden beschouwd als een indicatie van de daadwerkelijke veilingtijd. Het eventuele tijdsverschil kan het resultaat zijn van een trage internetverbinding of een oude web browser. Hierdoor kan het voorkomen dat de tijd op uw browser op nul staat terwijl de tijd op de veiling nog niet verstreken is. Dit betekent niet dat de veiling gesloten is. De gebruiker die als laatste een bod heeft uitgebracht, wint de veiling en is verplicht het product tegen de winnende prijs te kopen.

Een bod wordt van kracht wanneer het in de database van BidFish komt en in het systeem van BidFish wordt geregistreerd. BidFish is niet aansprakelijk voor storingen/onderbrekingen in de verbinding van de gebruiker en de fouten die daarvan het gevolg kunnen zijn. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een onjuiste telling van de biedtijd, en niet-actuele informatie over de bieder en het bod. BidFish behoudt zich het recht voor om alle veilingen stil te zetten, de biedtijd in lopende veilingen te veranderen en afgesloten veilingen te openen, bij het vermoeden van een bedrijfsstoring. BidFish behoudt zich het recht voor om veilingen te annuleren, wanneer de veilingprijs minder is dan 1% van de verkoop/"koop nu"-prijs van het product; als er geen biedingen meer zijn totdat dit niveau bereikt is, zal de veiling worden geannuleerd en alle biedingen die tijdens de veiling zijn uitgebracht, zullen automatisch op de gebruikersaccounts worden teruggestort.

De waarde van de producten wordt gebaseerd op een gemiddelde prijs bij plaatselijke leveranciers. BidFish kan niet garanderen dat het desbetreffende artikel voor een lagere/hogere prijs te verkrijgen is.

BidFish behoudt zich het recht voor om het aantal accounts per gebruiker en/of IP-adres, fysiek adres, e-mailadres etc. te beperken.

BidFish kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer gebruikers en veilingen worden benadeeld door andere gebruikers die het systeem misbruiken, noch voor de potentiële vrije biedingen die deze ontvangen wegens speciale of standaard-aanbiedingen.

Koop nu-optie

Op sommige veilingen bieden we onze gebruikers een “Koop nu”-optie. Met de ‘Koop nu’ optie kan de gebruiker het geveilde product kopen door 100% van de al eerder in die veiling uitgebrachte biedingen te gebruiken. De gebruiker krijgt dan de mogelijkheid het product te kopen door het verschil te betalen tussen de waarde van de uitgebrachte biedingen op die veiling en de productwaarde. De productwaarde is de aangegeven winkelprijs of de gemiddelde prijs van internetverkopers op de markten waar BidFish actief is. De gebruiker mag alleen de waarde van de biedingen gebruiken, die hij of zij tijdens de veiling heeft uitgebracht tot aan de productwaarde. U kunt alleen de waarde van uw uitgebrachte biedingen tot de maximale terugbetaling gebruiken, zoals aangegeven bij de "Koop nu" berekening. Als de waarde van de uitgebrachte biedingen hoger is dan de productwaarde, kunnen de biedingen die de productwaarde overschrijden niet worden meegerekend en gebruikt worden voor een ‘Koop nu’ aankoop. De waarde van uitgebrachte biedingen boven de productwaarde wordt niet terugbetaald. ‘Koop nu’ aankoopprijs kan nooit lager dan nul zijn. De gebruiker kan het product te allen tijde met de ‘Koop nu’ optie kopen, zolang de veiling online is en tot 1 dag na het sluiten van de veiling. Als een gebruiker besluit het product te kopen met de Koop nu-optie, mag hij of zij niet langer meedoen aan de veiling. De BidAgents die op die veiling zijn geplaatst, worden geannuleerd en de resterende BidAgent-biedingen teruggestort op de account van de gebruiker. De veiling zal zonder onderbrekingen verder gaan voor alle andere gebruikers. Alle aankopen die met een ‘Koop nu’ optie worden gedaan, moeten door de gebruiker volledig voor alle vereiste bedragen (inclusief transport- en administratiekosten en verkoopbelastingen) worden betaald binnen 24 uur na aankoop. Als het volledige bedrag niet binnen deze tijd is betaald, wordt het recht van de gebruiker op aankoop en ontvangst van het product met de ‘Koop nu’ optie automatisch ingetrokken en geannuleerd. De gebruiker heeft geen recht op teruggave van eventuele biedingen die door de gebruiker op het product zijn uitgebracht.

BidFish behoudt zich het recht voor om het aantal producten dat een klant kan winnen of kopen, te beperken. BidFish behoudt zich het recht voor om het aantal exemplaren van een bepaald producttype dat een gebruiker kan winnen/kopen, te beperken. Zo behoudt BidFish zich bijvoorbeeld het recht voor om een gebruikersnaam te veranderen wanneer deze dominant op de site aanwezig is, om andere gebruikers te beschermen. Als de winlimiet is bereikt, dan zal elke geactiveerde BidAgent worden gedeactiveerd en alle nog niet uitgebrachte biedingen in de BidAgent zullen weer naar het account van de gebruiker worden teruggeplaatst. Uitgebrachte biedingen in andere veilingen zullen niet worden terugbetaald.

In sommige veilingen hebben we het aantal biedingen dat u kunt gebruiken om het product te kopen, beperkt. De waarde van elk bod zal nog steeds 100% zijn, maar het is mogelijk dat u niet alle biedingen bij elkaar kunt tellen tot de volledige waarde van het product. De totale waarde van de biedingen die u kunt gebruiken ("Maximale terugbetaling") om het product te kopen, wordt aangegeven onder de "Koop nu" prijsberekening.

BidFish is niet aansprakelijk voor veranderingen in de wetgeving die van invloed is op de veiling en degenen die deze houden.

Betaling van producten

Biedpakketten en producten kunnen betaald worden met een creditcard of via PayPal of via ClickandBuy. BidFish behoudt zich het recht voor om uitstaande leveranties tegen te houden wanneer de gebruiker niet betaalt. BidFish is niet verantwoordelijk voor eventuele technische fouten bij de leverancier van de betaalservice.

Wanneer een veiling is beëindigd, moet de laatste bieder (de “winnaar”) naar “Mijn account” gaan, waar informatie te vinden is over het totaalbedrag en de mogelijke betalingssystemen. De winnaar heeft na uitbrengen van het hoogste bod 30 dagen de tijd om de totaalprijs voor het artikel te betalen. BidFish verstuurt het product binnen 21 dagen na ontvangst van de betalingsbevestiging. De koper dient een nauwkeurig leveringsadres op het account te zetten, voordat BidFish het product kan versturen. Nadat BidFish het product heeft verstuurd, duurt het enkele dagen, voordat de koper het ontvangt.

BidFish behoudt zich het recht om de verzending van een product dat gewonnen werd in een veiling of “ Koop Nu “ te stoppen en om een extra betaling te vragen, indien er een duidelijke fout is opgetreden in de “ Koop Nu “ prijs ( meer dan 50% lager dan de prijs voor hetzelfde product bij andere goed bekende e-commerce retailers ) vertoond op de BidFish pagina.

 

In het geval dat de bieder niet voldoet aan zijn betaalplicht aan BidFish, wordt het winnende bod ongeldig verklaard en wordt het artikel niet geleverd.

Vermiste producten

Alle vermiste producten moeten vermeld worden aan deliveries@BidFish.com binnen de 30 voor verdere oplossing. Klachten voor vermiste producten tussen 30 dagen en 6 maanden worden nog steeds onderzocht, maar een oplossing word niet gegarandeerd dit vanwege de couriers gegevens beleid. Klachten die ouder zijn dan 6 maand worden niet geaccepteerd tenzij er bewijs is dat er voordien al een klacht over was.

Levering en reclamatie

Het artikel wordt gestuurd naar het adres dat de gebruiker heeft opgegeven in “Mijn account”. Omdat BidFish gebruik maakt van pan-Europese leveringen kunnen wij niet garanderen dat toetsenbord en gebruikershandleidingen in de lokale taal beschikbaar zijn. Elke vraag naar technische service of productondersteuning moet rechtstreeks met de fabrikant worden opgenomen, volgens diens voorwaarden.

Bedrijfsstoringen en tijdelijk gestopte veilingen

BidFish service is normaal gesproken altijd in bedrijf, dag en nacht, en alle dagen van de week. BidFish service kan echter door omstandigheden buiten ons om door een bedrijfsstoring worden getroffen. In dat geval komt de veiling tijdelijk stil te liggen en het hoogste bod blijft staan. Na de bedrijfsstoring worden de veilingen voortgezet. BidFish behoudt zich het recht voor om datum en tijd voor het beëindigen van de veiling naar een later tijdstip te verplaatsen bij onverwachte bedrijfsstoringen. BidFish is niet aansprakelijk voor een eventuele overbelasting van de website en de gevolgen daarvan.

BidFish is niet aansprakelijk voor schade of fouten in onze apparatuur en/of programma’s of die van anderen die veroorzaakt worden door deelnemers aan de veilingen van BidFish.

Veiligheidscontrole

U staat ons toe een veiligheidscontrole uit te voeren ten alle tijde, voor onder andere, de geldigheid van Uw identiteit, leeftijd, woonplaats en andere gegevens opgegeven door U, de wijze dat U bied of deelneemt aan veilingen en op uw financiële transacties om witwassen van geld tegen te gaan, mogelijke inbreuken op deze termen en voorwaarden en/of enige van toepassing zijnde wetten.

U staat ons toe onderzoeken uit te voeren en U gaat akkoord om zulke informatie te verschaffen of documenten die wij van U kunnen vragen om ons onderzoek te kunnen voltooien.

U staat ons toe om de voorziene informatieve te gebruiken of via een derde te laten onderzoeken om nazicht te doen of te valideren.

In het geval dat deze informatieve niet is voorzien of indien BidFish niet tevreden is met de documentatie, heeft BidFish het recht om op te schorten of het definitief te verwijderen van deze gebruikers rekening, en alle veilingen die de gebruiker gewonnen heeft te annuleren. Dergelijke gebruikers van niet-geverifieerde rekeningen verliezen het recht om een gewonnen artikel te ontvangen of vergoed te worden voor enige betalingen, biedingen benut en biedingen die nog op hun rekening staan.

Samenspannen en ongeoorloofde programma’s

U bent niet betrokken in enige frauduleuze, niet toegestane, vals spelen of enige andere onwettige activiteit in verband met uzelf of derden die deelnemen in veilingen en u zal geen niet-goedgekeurde software of technieken en hardware gebruiken voor uw participatie van de veilingen. BidFish houd het recht om te valideren en uw rekening te sluiten of participatie van de veilingen te weigeren in het geval van zulk gedrag of in het geval dat BidFish reden heeft of vermoed dat zulk zaken gebruikt zijn of worden.

Voor deze clausule is een ‘niet-toegestane softwaregeassisteerde methode of techniek of hardware’ is al het andere buiten de “biedagent”.

Diegene waar het is bewezen dat ze samenspannen, of waar een vermoeden is van samenspannen, zal op de hoogte gebracht worden met een eerste waarschuwing. Indien daarentegen al artikelen gewonnen zijn door samenspanning of enige andere vorm van vals spelen, heeft BidFish het recht om de gebruiker met directe ingang te schorsen. Geen biedingen of geld dat al besteed is zal terugbetaald worden en BidFish heft ook het recht om gewonnen veilingen te blokkeren en niet versturen.

Registratie proces

U verklaard en garandeert hierbij dat:

1.U over 18 jaar oud of hoger dan de toegelaten leeftijd zoals beschreven in de locale wetten om deel te nemen aan deze type van activiteiten;

2.U deelneemt in een rechtsmacht in welke BidFish opereert;

3.U deelneemt in de veilingen in uw persoonlijke niet professionele capaciteit voor recreatie en plezier redenen alleen;

4.U deelneemt in de veilingen voor U eigen persoon en niet voor andere personen;

5.Dat alle informatie die u ons voorziet gedurende de tijd van deze overeenkomst waar is, volledig is, en correct, en dat U ons onmiddellijk op de hoogte van verandering in deze informatie.

Elke gebruiker moet hun adres geregistreerd hebben in het zelfde land als hun IP adres.

U gaat akkoord in geval van PayPal dat gebruikt word als betalingsmogelijkheid, of het voor aankoop is van biedingen, het betalen van gewonnen veilingen of het betalen voor een koop nu artikel, er maar een Paypal aangesloten is op uw BidFish rekening. In geval van verandering in Paypal rekening moet BidFish eerst op de hoogte gebracht worden.

U mag maar een rekening hebben. Indien U tracht meerdere te openen, kunnen alle rekeningen geblokkeerd of gesloten worden.

U moet alle verplichte informatie die gevraagd word bij U registratie formulier, met name, uw identiteit, uw adres en contactgegevens, inclusief een geldig e-mail adres, uw woonplaats, wat hetzelfde moet zijn als uw IP adres, relevante betalingsgegevens, dit alles moet correct en waar zijn. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om zeker te zijn dat de voorziene informatie waar is, kompleet en correct en U hierbij verklaard en garandeert dat de gegeven informatie waar, compleet en correct is. U bent hierbij gewaarschuwd dat wij een controle procedure uitvoeren, of wijzelf of door derde, en uw rekening kan gesloten of geblokkeerd worden indien wij ondervinden dat U valse of misleidende informatie verschaft hebt.

Als deel van het registratieproces moet u een gebruikersnaam en paswoord kiezen om aan te loggen bij BidFish.eu. Gedurende de registratie moet u een gebruikersnaam kiezen, die in geen geval krenkend, ongehoord, beledigend of bedoeld om te bedriegen of anderen te misleiden, opzettelijk of onopzettelijk. Ook mag een gebruikersnaam geen reclame maken of promotie voor enige andere websites of services, links voorzien voor of naar een andere websites. Wij houden het recht om een gebruikersnaam te veranderen, om eender welke redenen, redenen, en zijn de beslissende partij in deze.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en paswoord geheim te houden. U mag uw inloggegevens niet delen met andere personen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig misbruik van uw rekening door derde, opzettelijk of niet opzettelijk, actief of passief, vanwege het niet geheim houden van deze inlog informatie. Alle gebruikers die deze regels breken zullen geen recht hebben op de artikelen die zij gewonnen of gekocht hebben van BidFish.eu en verliezen alle biedingen die nog aanwezig zijn op hun rekening.

Gebruikers mogen BidFish niet verantwoordelijk houden voor enig verlies dat voortkomt wanneer BidFish een actie uitvoert zoals hierboven beschreven.

Beëindiging

U kan uw rekening sluiten ten alle tijde zolang U ons een kennisgeving toestuurt.

Wij behouden het recht ter onze discretie, om uw rekening te annuleren, uw biedingen en producten achterhouden, uw rekening schorten en /of sluiten indien:

a.U een inbreuk op een van deze condities of regels, termen en condities voorzien in een van deze documenten bedoeld hierin;

b.U faalt in onze veiligheidscontrole;

c.U voordeel heeft, of verdacht wordt van door een system of enig ander mogelijkheid, om financieel voordeel of oneerlijk voordeel te halen;

d.Wij verplicht zijn om te voldoen aan eventuele rechtelijke orde, of een overheidsinstantie, reglement, wet of soortgelijke.

BidFish mag, ten alle tijde, naar eigen goeddunken een gebruiker schorsen of definitief uitsluiten van deelname in BidFish en alle services. Het mag gebruikers ook uitsluiten voor enige andere redden gewettigd ter bescherming van zijn gebruikers of om enige manipulatie te voorkomen, inclusief maar niet gelimiteerd tot: Collusie, gebruik van onwettige software (inclusief software om te bieden of enige andere onwettige software), meerdere rekeningen per gebruiker, meerdere betalingen voor hetzelfde order ID, of een gebruiker die niet betaald voor biedingen.

Frauduleuze activiteiten

Enig misbruik van een rekening of inbreuk van deze termen en condities zullen als gevolg hebben dat de gebruiker word gediskwalificeerd en kan ook resulteren in strafrechtelijke procedures.

Wij tolereren in geen geval ongepaste en frauduleuze activiteiten, en zal trachten strafrechtelijke en contractuele sancties te treffen tegen personen die betrokken zijn bij of verdacht worden van betrokkenheid bij fraude, oneerlijkheid of strafbare feiten, of collusie of vermoede afspraken te maken met andere personen die betrokken zijn bij fraude, oneerlijkheid of strafbare feiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedriegen, manipuleren van het spel,een poging om ons of ander gebruikers van onze website, betalingsfraude, betalingsomkeringende frauderen, het gebruik van gestolen credit cards, het witwassen van geld of andere pogingen om geld verkregen op onwettige vorm te storten.

Wij zullen alle betalingen weigeren waar uw betrokkenheid in enige van de boven vernoemde activiteiten word vermoed en we reserveren het recht om U te schorsen of uw rekening te sluiten en u volledig uit te sluiten van enige deelname in onze website,terwijl ook het recht om alle artikelen te weigeren die gewonnen en/of gekocht zijn.

Indien wij het nodig achten kunnen wij informatie delen met betrekking tot uw fraude, oneerlijkheid of criminele activiteiten (inclusief uw persoonlijke gegevens) met iedereen die wij noodzakelijk achten, inclusief banken, betalings voorzieners en credit kaart maatschappijen. Wij voorzien ook dergelijke repporten nodig voor de autoriteiten. Bovendien moet U niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is met de website.

Terugbetaling

U kan verzoeken tot terugbetaling van biedingen die nog op uw rekening staan, evenwel de waarde van de gratis biedingen van die rekening zal van het totaalbedrag afgetrokken worden. Dit betreft maar is niet gelimiteerd tot: gratis biedingen bij aansluiting, kortingen op biedpaketten, sociale media biedingen, en biedingen gegeven al een gebaar van goede wil.

Biedingen kopen

Er zijn drie verschillende soorten van biedingen:

 

Vervalt in 48 uur en kan niet gebruikt worden als korting bij Koop Nu. U verkrijgt deze op volgende wijze:

 

• Alle biedingen gegeven bij registratie

 

• Alle biedingen gegeven bij het aanloggen

 

• Alle bonus biedingen verdiend op de uitbetaling van Bonus veilingen

 

• Alle gratis biedingen gegeven bij aankoop van een BiedPakket

 

• Alle gratis biedingen gegeven met coupon kodes bij aankoop van een BiedPakket

 

• Alle gratis biedingen gegeven met coupon kodes bij registratie

 

Vervalt in 365 dagen en kan niet gebruikt worden als korting bij Koop Nu. U verkrijgt deze op volgende wijze:

 

• Alle biedingen gewonnen/gekocht op een biedpakket veiling

 

Vervalt in 365 dagen en kunnen gebruikt worden als korting bij Koop Nu. U verkrijgt deze op volgende wijze:

 

• Alle gekochte biedingen

 

During an auction the bids are expended or used in the order they expire: the bids that expire first are placed in priority.

 

Wat zijn " Collection Gift Cards "?

" Collection Gift Cards “ zijn geschenkkaarten die verzameld kunnen worden om het op die manier mogelijk te maken produkten met een hoge waarde aan te kopen. Deze geschenkkaarten laten het U toe geld opzij te zetten voor de aankoop van deze prestigieuze produkten. Dan, wanneer U eender hoeveel tussen de 10 en 100% van de waarde van het produkt verzameld hebt, kan U uw Collection Gift Cards krediet gebruiken als een korting bij de aankoop van uw gewenst product..

 

De Collection Gift Cards zijn 365 dagen geldig vanaf de datum van betaling en kan niet omgeruild worden voor baar geld. Gelieve er notitie van te nemen dat U enkel tot 4 Collection Gift Cards per 24 uur kan winnen.

 

Handelsmerken

De logo’s van BidFish zijn handelsmerken die eigendom zijn van Cubetrix, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Toepasselijk recht

Voor deze voorwaarden is het Dominicaans recht van toepassing, zoals dit toegepast wordt op twee Dominicaanse partijen. De conventie van de UN betreffende internationale verkoop van waren is niet van toepassing.

Overige

Vaak bieden op www.BidFish.eu kan tot hoge kosten leiden. We raden alle gebruikers aan om hun biedgewoonten in de gaten te houden en regelmatig hun biedkosten te controleren.

Overige vragen zullen graag door de klantenservice worden beantwoord.

Beleid voor Slapende Rekeningen

Indien het account van een klant niet actief is voor een periode van 6 maanden of langer en het account bevat een positief saldo aan biedingen die zijn afgegeven vóór 24 november 2010 dan zal BidFish een administratieve vergoeding van 20 biedingen per maand heffen tot het moment dat het biedingsaldo is verminderd tot nul of de klant account niet meer actief is. Een klant wordt geacht als hernieuwd actief als ze inloggen op de website en een of meer biedingen plaatsen.